From Chocolate Bison, 4 Years ago, written in Plain Text.
This paste is a reply to Zoo erotske price from Wet Meerkat - go back
Embed
Viewing differences between Zoo erotske price and Re: Zoo erotske price
Zoo erotske price
____________________________________________________________________________________________________
price
____________________________________________________________________________________________________
??  Link ?1: https://bit.ly/2S1Ae1t
____________________________________________________________________________________________________
ly/2S1Ae1t
____________________________________________________________________________________________________
??  Link ?2: http://cribzyntasof.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjQ6Imh0dHA6Ly9zdGlra2VkLmNvbV8yX2R0LyI7czozOiJrZXkiO3M6MTc6IlpvbyBlcm90c2tlIHByaWNlIjt9 
____________________________________________________________________________________________________
ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjQ6Imh0dHA6Ly9zdGlra2VkLmNvbV8yX2R0LyI7czozOiJrZXkiO3M6MTc6IlpvbyBlcm90c2tlIHByaWNlIjt9 
____________________________________________________________________________________________________
A ona nije prestajala da riba i da gura. Pogledala je prema dole i ugledala njegov kurac kako nestaje me?u njenim ra?irenim usminama. Nisu svi kao Marko.

Marko.

Cvrsto sam ga uhvatila za prednje sape i drzala jako da se ne otrgne iz mene i da mi ne potrga pickicu. ?im su roditelji oti?li, uzeli smo telefon u ruke i pustili porni?e. Ona je pocela da dise I da stenje. A bio je ?apama jako obgrlio oko struka.

struka.

Erotske pri?e bestijalnost sa crnim psom - Ali to je upravo bilo ono ?to njegovoj dragoj majci treba. Odjednom sam se setila,ej ako je u pitanj zoo sex nema ?anse Nije ,samo ga slu?aj,ok slu?a?i kao tebe i poljubila sam Marka.

Marka.

Ana je pre?la iz roditeljskog stana da ?ivi u maloj ku?i na periferiji. Odnosno, preko puta nije bila ulica ve? njive i jedan parki?. A i brat je ve? imao 15 godina. Ku?a je pripadala njenoj tetki. Tetka je ?ivela i radila u Belgiji. Ta ku?a je bila mala. Malo dvori?te, sobe ali veliko kupatilo. Ana je u?ivala sama. Sredila je sve po njenoj volji. Nije se pla?ila sama. U?ila je, bila je student ekonomije. Slu?ala je glasno muziku. Ve? preko 2 godine nema momka. Marko, njen decko iz srednje ?kole je izdao. Posle mature zatekla je Marka u njegovoj sobi u krevetu sa Sanjom. Devojka je tek napunila 18. Bila je u?enica treceg razreda? Dahtala je i stenjala tako strasno ispod Marka. Drugi momci nije da nisu prilazili Ani. Ali im je pristup bio isti kao Markov. Nekako su joj se smu?ili. I od tada ni?ta. Krenula je toga proletnjeg dana ulicom u prodavnicu gde je obi?no kupovala. Kada se vra?ala videla je u parki?u pored borova, vu?jaka, izgladnelog i izmr?avelog. U?inilo joj se da je to ?tene. Oti?ao je sa njom do kuce. Sve jedno mu je bilo. Odmah ga je nahranila. Nazvala ga je Astor. Ovaj pas je imao pedigre. Pripadao je do skora nekom. Doveli su mu ?enku prvi put. I to mu se svidelo. Ali mu posle toga nisu dovodili. Ljudi jednostavno gledaju svoje probleme. Astor je jedne no?i pobegao. Ali zalutao je i nije se znao sna?i. Ko zna ?ta je sve pre?iveo. Naviknut na redovnu porciju. Ana mu se posvetila, sada je imao hrane i pa?nju. Kupovala je i psecu hranu. Astor je bio zadovoljan. Otrgao se ne samo bede i skitnje vec i sigurne smrti. Astor nije bio zao pas. Ali videcemo da je u seksu bio dosta dobar. Posle pola godine, Astor je bio kao za izlo?bu. A do?la je jesen. Bio je po?etak oktobra ali je vreme bilo dosta lepo i toplo. Ana je oti?la u onu prodavnicu da kupi neke sitne potreb?tine. Bila je u kratkoj teksas suknji i plavoj majici. Stomak joj je bio go. Malo salcica na stomaku je pravilo seksi ugodaj. A od pupka na dole sitne crne dlacice bi popalile svakog. Asocira na ni?e ne?to ?to je imala ova seksi brineta. Imala je dobre noge,?ire kukove i dobre, malo opu?tene sise. Kada se vra?ala, pro?la je pored parki?a. Kad tamo,stajala su 4 psa lutalice. Ova tri su bili mali,a najveci ?kotski ovcar je zaskocio dosta manju ?utu kuju. Ona je pogla glavu. A on, onako velik, guzio je. Dupe mu je brzo radilo. Bio je velicanstven prizor za Anu. Kao gradsko dete nije do tada videla ?ivotinjsko parenje. Osetila je ispod pupka neki sladak dubok bol. Znala je da su psi u ovakvim situacijama opasni i po?la je kuci. Ali je bila opcinjena. Zahvatila je neka vatra. Pica joj se vla?ila. Planirala je sada kuci kada dode, pustice neki porni? i mazice ma?kicu do orgazma. Astor je bio nemiran vec dva dana. Opet se setio da je mu?ko. A izgleda da je nanju?io ove pse odnosno ku?ke koje se teraju. Sigurno su tom ulicom prolazili do parkica. Ana je u?la i zatvorila vrata. U dvori?tu, Astor je ne?to tra?io i to ?urno. A njegov veliki crveni kurac je bio podignut. Ca?a vode se prelila. Ana se popalila vide?i njegov kurac. Zakljucala je kapiju i odvela Astora u kupatilo. Ako neko i do?e, kao kupa Astora. Za tili ?as sletela je suknja. Nije skidala oka sa njegovog kurca. Spustila je i ga?ice. Skinula je i plavu majicu. Bila je gola kao pred mu?karcem. Onda je klekla pred Astora, malo vi?e noge ra?irila. Kao ona ku?ka u parku mu se namestila. Astor se odmah popeo na nju. Valjda je dugo bio bez ?enke. Ili je mo?da povukla miris onih pasa uz put. Za Astora je ona bila sada ?enka. Za Anu je Astor postao mu?jak. A i dugo je bez mu?karca. Astor joj je uvalio kurac. Ona je bila malo zbunjena i malo je straha bilo. Ali ne bi nju Astor povredio. ?eleo je da bude mu?ko,da u?iva. Gurao je opasno,punio Anu. Ona se sva predala i podala. Osecala se da mu je ?enka. Astor je ?estoko krenuo. Takvo nabijanje nije do?ivela. Malo bi usporio da bi izbacio spermu, u njoj. Ovo je zaista palilo,pocela je da stenje. Marko je to voleo. Na pocetku je glumila kao po nekoj navici. Ali joj se zamagljivao pogled. Dahtala je glasno kao u pornicima. ?to zbog ?estokih naleta,a i nekako joj se cinilo da on to voli. Besramno se derala nataknuta. Neka on cuje,njen mu?jak koji je ovako zadovoljava. Predala se sva, nema veze ?to su dva razlicita bica. Picka joj je bila sva mokra. Od njegove sperme,a i od njenih sokova. Osecala je neki sladak bol. Ponovo je dobio ?enku. Uzeo je kao mu?karac. Verovatno ne razume niti ga njeno stenjanje pali. Ana je bila karana kao nikad do tad. Malo je isplazila opu?ten jezik. Duboko je stenjala i sporo. Sve rede jer je svr?avala. Osecala je slast kao da je ne znam kakav mu?karac jebao. Kad je sve istresao si?ao je zadovoljan. A bio je ?apama jako obgrlio oko struka. Pod njegovim naletima jako su joj se tresle njene sise. Bila je u nekom ?oku ali zadovoljna. Odvela ga je u njenu sobu. Nije joj dosta bilo. Cucla je gola ispred njega. Uzela je ?akama sise i dala mu ih. Kao da je mu?karac. Znak zahvalnosti i podavanja. On nije mario vec je hteo opet s leda da je zaja?e. Ana je becila oci. On je nju ba? mu?ki derao. Ona se glasno derala od zadovoljstva. Tako je bezobrazno stenjala. U?ivala je ?to je njegova. Od gazdarice postala je podatna robinja za u?ivanje. I sledecih dana su nastavili. Ona je sada sedala i ?irila noge. Pu?tala je da joj picku li?e. Bila je na sedmom nebu. Onda bi mu se okrenula da je zaja?e. ?ta je zakljucila Ana? Seks je itekako dobar i ne treba ga se odricati. Nisu svi kao Marko. Za?to apstinirati kad je seks najbolja stvar na svetu. Odlucila je da tako u?iva neko vreme sa Astorom. Kada nade decka, Astoru ce morati naci neku kuju. Naravno, ne?e srljati i imati momka po svaku cenu i brzopleto ulaziti u vezu. Ali nece ni otezati. Kad je mogla sa Astorom, ?to ne bi sa nekim finim momkom koji je ?eli. A dotle ce da u?iva u dobrom tucanju.
tucanju.
Bio je uzbu?en do neba, znav?i da svoju ro?enu majku izlu?uje od zadovoljstva, znav?i da ona obo?ava svaki njegov ubod kojim on ?asti njenu debelu pi?ku. Nadam se da ce se ovakvi dogadjaji ponoviti jos koji put. Ribajuci mi picke stavila je dlan na moja usta, da se ne cuju vriske. Ring i tata su oprali ruke i dosli do nas. Ja nisam Slavicu samo obozavala kao prijateljicu, obozavala sam je i kao objekat seksa. Izvila je svoje zoo erotske price kako bi ga mogla primiti ?to je dublje mogu?e. Oci su joj bile poput turkinje, bas crne obrve, lepo formirane. Zuca je bio na mojim guzovima zakovan u mene u su mu noge malo mlatarao njima i grebao me i onda se smirio i cvileo mi na uvo. Izvila je svoje telo kako bi ga mogla primiti ?to je dublje mogu?e. Ova tri su bili mali,a najveci ?kotski ovcar je zaskocio dosta manju ?utu kuju. Hteo je da ova jeba?ina traje i traje. Da nisam izjebana kako treba i kako sam zeljna dobre picketine. \n\n\n\n\n\n